PROCES CZYSZCZENIA W PUNKTACH


Przed przystąpieniem do czyszczenia filtru/katalizatora dokonywane są oględziny wstępne, które kwalifikują lub dyskwalifikują go do dalszego procesu. Wkłady, które mogą być regenerowane nie mogą być popękane, przetopione lub poklejone. W przypadku, gdy nasz personel uzna, że filtr nie spełnia wymogów regeneracji, dobierany jest dedykowany pod daną markę filtr DPF/FAP lub katalizator. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi pracownicy serwisu szybko znajdą usterki i zaproponują naprawę lub zakup nowego.


 1. Zapięcie filtra w maszynie
 2. Test przeciwciśnienia, pokazujący stopień zapchania filtra przed czyszczeniem.
 3. Aplikacja środka czyszczącego do wewnętrznej części obudowy filtra
 4. Uruchomienie procesu czyszczenia. Temperatura wody 50 – 70 stopni C.
 5. Analiza brudnej wody wydobywającej się z filtra (kolor, ilość oleju).
 6. Zakończenie czyszczenia
 7. Suszenie
 8. Test przeciwciśnienia, pokazujący stopień przepustowości filtra po czyszczeniu.
  W przypadku braku pełnej przepustowości powrót do pkt 5.
 9. Wykonanie zdjęć wkładu filtra kamerą inspekcyjną.
 10. Sporządzenie raportu
 11. Wypisanie gwarancji i potwierdzenia skutecznie wykonanej usługi.