Technologia czyszczenia / regeneracji filtrów DPF / FAP

Urządzenie czyszczące filtry jest oparte na sile hydrodynamiki, czyli ruchu przepływu cieczy oraz na sprężonym powietrzu. Ruch gorącej cieczy (płynu roboczego) wymuszany jest przez zewnętrzne ciśnienie, które musi pokonać opory przepływu w kanałach filtra. Przy przepływie turbulentnym strumienie cieczy mieszają się tworząc wiry, które przenikają i usuwają cząstki stałe w mikroporowatych przegrodach kanałów filtra. Metoda pozwala na bardzo dokładne usuwanie wszystkich rodzajów cząstek stałych (sadza, popioły, oleje) zarówno z kanałów wylotowych jak i dolotowych filtra. Procedura czyszczenia jest bezpieczna dla środowiska, a sam proces odbywa się w obiegu zamkniętym urządzenia. Usunięciu ulega do 99,5% sadzy i popiołu. Jednocześnie nie powstają żadne negatywne zmiany w strukturze  filtra DPF.

Po zakończonym procesie czyszczenia urządzenie suszy filtr powietrzem o temperaturze 90 stopni C. Podczas suszenia wyświetlana jest wartość przeciwciśnienia filtra DPF. Po zakończeniu suszenia filtr jest automatycznie schładzany i dokonywany jest finalny pomiar przeciwciśnienia wyrażonego w mbarach.

 


Co istotne, pracujemy na własnej chemii niedostępnej w ogólnie pojętej sieci handlowej, chemia ta została opracowana na tę potrzebę przez Uniwersytet w Krakowie. Jest to nasza przewaga nad konkurencją zaraz po przewadze doświadczenia.


Plusy wykonania przez nas tej usługi:

  • Dostępna dla wszystkich marek i modeli samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
  • Bezpieczna dla powłoki katalitycznej filtra
  • Wysoka skuteczność, nawet do 99 % odzyskania przepustowości kanałów filtra
  • Brak konieczności wycinania wkładu ceramicznego, spawania
  • Szybki czas czyszczenia
  • Możliwość sprawdzenia rezultatu czyszczenia
  • W przypadku filtrów samochodowych czyści również katalizator znajdujący się obok filtra DPF